Wat is Groninger Kracht?

Veur mekoar en mit mekoar. Oftewel: in Groningen zorgen we voor elkaar en kijken we naar elkaar om. Hoeveel uitdagingen er ook zijn, in Groningen kun je vitaal en zelfstandig ouder worden in je eigen omgeving, daarbij actief deelnemen aan de gemeenschap en je van betekenis voelen. Ook als je ondersteuning of zorg nodig hebt.

We kijken naar wat er wél kan. De gemeenschap, medewerkers, innovatie en samenwerking zijn hierbij onmisbaar. Hieronder zie je de vijf pijlers waarmee we onze visie in de praktijk brengen.

Versterken van zorgzame gemeenschappen

We stimuleren en versterken zorgzame gemeenschappen, waarin mensen naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Of je nu vitaal bent of kwetsbaar: iedereen heeft een plek, doet mee en is van betekenis voor de gemeenschap. We sluiten aan bij de kracht van de gemeenschap en bestaande initiatieven.

Versterken vakbekwame medewerkers en vergroten van het werkplezier

Vakbekwame zorgmedewerkers zijn het hart van de ouderenzorg. We zorgen dat zorgmedewerkers experts zijn, die vanuit liefde voor de mensen hun werk kunnen doen. We verbinden medewerkers met elkaar, ook tussen verschillende organisaties en domeinen. We bouwen door op eerdere succesvolle stappen uit de regio, zoals de goede verbinding tussen onze organisaties en het onderwijs.

Inzet mogelijkheid van zorgtechnologie

Zorgtechnologie ondersteunt het welbevinden en de zelfstandigheid van ouderen en bevordert het werkplezier van medewerkers door het werk makkelijker en veiliger te maken. We kijken naar wat er al is, wat werkt en breiden dat de komende jaren verder uit. Bijvoorbeeld de bewustzijnscampagne Zelfstandig thuis met vertrouwen, die net gelanceerd is.

Stevige positionering van verpleegkundigen en verzorgenden in het netwerk

Als experts op het gebied van ouderenzorg zetten we ons, samen met partnerorganisaties, in om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. We blijven doorontwikkelen, bijvoorbeeld in het delen van onze expertise in de eerste lijn, in de geriatrische revalidatiezorg en de inzet van regionale ambulante geriatrische teams.

Stevige positionering van de wijkverpleging in het netwerk

Wijkverpleging is er om inwoners te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Denk aan verbinding met thuiszorgorganisaties voor betere capaciteit, kwaliteit en veiligheid; innovatie in de wijkverpleging door technologie en sociale innovatie; uitbreiding naar totale 24-uurszorg en een goede doorstroom tussen (tijdelijke) ziekenhuiszorg en thuiszorg of verpleegzorg.