Veur mekoar en mit mekoar

Groninger Kracht is een samenwerkingsverband van zestien Groningse ouderenzorgorganisaties met een gezamenlijke visie op vitaal en zelfstandig ouder worden in de provincie. De ambitie voor ouderen is: zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder worden in je eigen omgeving, waarin je actief deelneemt aan de gemeenschap en je je van betekenis voelt, ook als je ondersteuning of zorg nodig hebt. In het convenant zijn vijf pijlers opgesteld om goede zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor alle ouderen in Groningen.

Lees meer over de vijf pijlers

Waarom Groninger Kracht?

Ouderenzorgorganisaties werken al lang met elkaar samen en die samenwerking wordt de komende jaren steeds intensiever. Dit komt doordat de vraagstukken in onze provincie groter en ingewikkelder worden. Door de vergrijzing groeit het aantal mensen met een zorgvraag en een krimpende arbeidsmarkt maakt het leveren van die zorg moeilijk. Alleen door samen te werken houden we goede en betaalbare zorg toegankelijk voor alle ouderen in Groningen én ondersteunen we de kwaliteit van leven.